Apotheek Vermassen, uw huisapotheker

Patiënten met een chronische aandoening kunnen een huisapotheker kiezen. Die begeleidt hen bij hun medicatiegebruik door persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken. De patiënt betaalt niets voor deze dienstverlening. 

Als u langdurig geneesmiddelen gebruikt, kan u een huisapotheker kiezen. U hebt er vooral baat bij als u dagelijks meerdere geneesmiddelen neemt.

Wat doet de huisapotheker?

 • Heeft een volledig zichtop uw medicatie.
 • Stelt een medicatieschemavoor u op.
 • Past bij iedere wijziginguw medicatieschema aan.
 • Garandeert u een persoonlijke begeleiding. 
 • Werkt samenmet uw huisarts en andere zorgverstrekkers.
 • Treedt op als contactpersoonvoor alle informatie over uw medicatie.

Voordelen medicatieschema

 • Biedt een volledig en betrouwbaar overzichtvan alle medicatie die u neemt, zowel voorgeschreven geneesmiddelen als zelfzorgmedicatie.
 • Bevat alle nuttige informatie voor elk geneesmiddel zoals de dosering en het tijdstip van inname.
 • Helpt u om uw geneesmiddelen juist te nemenen de kwaliteit van de zorg verbeteren.
 • Kan door uw huisapotheker worden gedeeldmet de andere zorgverleners.

Wat te doen?

Onderteken een overeenkomst met de apotheker van uw keuze. Die omvat een dubbele toestemming.

 • Toestemming om uw gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselenmet andere zorgverleners.
 • Toestemming om toegang te hebben tot een volledig overzicht van uw behandelingvia uw farmaceutisch dossier en dit dossier bij te houden.

Goed om te weten

 • U kan steeds veranderenvan huisapotheker en om in het even welke apotheek uw medicatie blijven halen.
 • U kan de overeenkomst met uw thuisapotheker steeds beëindigen.